CDL仕様表

モデル ClO2発生量 (最大)
(g/h)
ClO2水濃度
(mg/L)
最大薬液消費量 ClO2水最大製造量
(L/h) ※1
参考処理水量
(m3/h) ※2
寸法
(mm)
質量
(kg)
消費
電力
(w)
NaClO2 (L/h) HCl (L/h)
CDLb 6 6 1,000 0.15 0.15 6 12 1236 x 878 x 306 41 40
CDLb 12 12 2,000 0.3 0.3 6 24 1236 x 878 x 306 42 40
CDLb 22 22 2,000 0.55 0.55 11 44 1236 x 878 x 306 46 40
CDLb 55 55 2,000 1.375 1.375 27.5 110 1550 x 800 x 345 73 90
CDLb 120 120 2,000 3 3 60 240 1300 x 880 x425 85 120

※1 希釈水と混合した2,000(1,000)mg/Lの二酸化塩素水の供給可能水量
※2 注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値
電源電圧 AC115(100)V 50/60Hz

CDV仕様表

モデル ClO2発生量 (最大)
(g/h)
ClO2水濃度
(mg/L)
最大薬液消費量 参考処理水量
(m3/h) ※1
寸法
(mm)
質量
(kg)
消費
電力
(w)
NaClO2 (L/h) HCl (L/h)
CDVc 20 1〜20 20,000 0.5 0.5 2〜40 1344 x 1002 x 200 26 84
CDVc 45 2〜45 20,000 1.125 1.125 40〜90 1344 x 1002 x 200 27 84
CDVc 120 6〜120 20,000 3 3 12〜240 1344 x 1002 x 200 28 84
CDVc 240 12〜240 20,000 6 6 24〜480 1342 x 1000 x 248 45 94
CDVc 600 30〜600 20,000 15 15 60〜1,200 1711 x 1200 x 273 75 196
CDVc 2000 100〜2,000 20,000 50 50 200〜4,000 1900 x 1400 x 370 120 310

※1 注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値
発生させた20,000mg/Lの二酸化塩素水をバイパス水にて一次希釈します(200mg/L以下推奨)
電源電圧 AC100〜115V 50/60Hz

CDK仕様表

モデル ClO2発生量 (最大)
(g/h)
ClO2水濃度
(mg/L)
最大薬液消費量 参考処理水量
(m3/h) ※1
寸法
(mm)
質量
(kg)
消費
電力
(w)
NaClO2 (L/h) HCl (L/h)
CDKc 150 8〜150 20,000 1 1 16〜300 1384 x 1080 x 325 55 126
CDKc 400 2〜400 20,000 2.67 2.67 40〜800 1700 x 1100 x 450 80 177
CDKc 900 45〜900 20,000 6 6 90〜1800 2000 x 1130 x 510 95 244
CDKc 2000 100〜2,000 20,000 13.3 13.3 200〜4,000 2000 x 1320 x 550 160 410
CDKc 2800 140〜2,800 20,000 18.7 18.7 280〜5,600 2000 x 1320 x 550 160 410
CDKc 7300 365〜7,300 20,000 48.7 48.7 730〜14,600 2300 x 1500 x 560 175 505
CDKc 12000 600〜12,000 20,000 80 80 1,200〜24,000 2300 x 1500 x 560 180 505

※1 注入濃度を0.5mg/Lとした場合の参考値
発生させた20,000mg/Lの二酸化塩素水をバイパス水にて一次希釈します(200mg/L以下推奨)
電源電圧 AC100〜115V 50/60Hz